Seo, sin, siud

Mineachadh

Tha na faclan seo, siud, sin air an cleachdadh airson rudan a chomharrachadh a-mach:
  • Seo far a bheil mi a’ fuireach.
  • Sin (agad) Beinn Nibheis.
  • Siud an duine mun robh mi a’ bruidhinn.
Faodar an cleachdadh leotha fhèin ann an seantans mar seo:
  • Tha seo math.
  • Feumaidh mi sin a dhèanamh.
Tha seo, sin agus ud air an cleachdadh às dèidh faclan eile airson na rudan sin a chomharrachadh a-mach:
  • Tha na taighean seo glè shnog.
  • Tha iad sin air a’ bhus a h-uile latha.
  • Tha am baile ud thall nas motha na am baile againne.
 
Print Friendly, PDF & Email