Skip to content

Gabhaidh sin dèanamh (etc).

Mineachadh

Tha na gnàthasan-cainnte a leanas cuideachd ag innse gun urrainnear rud a dhèanamh (no nach urrainn):

Gabh:

  • Gabhaidh sin dèanamh.
  • Cha ghabh sin ithe

Chi, cluinnidh …:

  • Chì thu am muir às a seo.
  • Chan fhaic mi am bòrd-dubh gun ghlainnichean.

Rach + aig + air:

  • Thèid agam air coiseachd ged a tha mo chas goirt.
  • Bha e doirbh ach chaidh againn air a’ bheinn a shreap.

 

 


Print Friendly, PDF & Email

© Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig 2024