Gabhaidh sin dèanamh (etc).

Mineachadh

Tha na gnàthasan-cainnte a leanas cuideachd ag innse gun urrainnear rud a dhèanamh (no nach urrainn):Gabh:
  • Gabhaidh sin dèanamh.
  • Cha ghabh sin ithe
Chi, cluinnidh …:
  • Chì thu am muir às a seo.
  • Chan fhaic mi am bòrd-dubh gun ghlainnichean.
Rach + aig + air:
  • Thèid agam air coiseachd ged a tha mo chas goirt.
  • Bha e doirbh ach chaidh againn air a’ bheinn a shreap.
 
Print Friendly, PDF & Email