Rudan as urrainn dhut a dhèanamh (agus a leithid sin)

Aithghearrachd

Tha na pàtrain a leanas air an cleachdadh airson innse mu rudan as urrainn dhut a dhèanamh ‘S urrainn dhomh dràibheadh.
  • Chan urrainn dhomh càil fhaicinn.                                                                            
  • An urrainn dhan bhalach do chuideachadh?
  • Chan urrainn dhomh gun gàire a dhèanamh.                                                
  • Feumaidh sinn a bhith a’ dol ann nas trice.
  • B’ urrainn dhomh ruith glè luath nuair a bha mi òg.
Gabhaidh sin dèanamh (etc).
  • Cha ghabh sin ithe.
  • Chan fhaic mi am bòrd-dubh gun ghlainnichean.
  • Bha e doirbh ach chaidh againn air a’ bheinn a shreap.
 
Print Friendly, PDF & Email