A bheil thu ag iarraidh lioft na mo (nam) chàr-sa?

Mìneachadh

Tha ann a’ dol còmhla ri mo agus do mar a leanas:
  • nam/na mo (mi), nad/na do (thu), na (e), na/na h- (i), nar (sinn), nur (sibh), nam/nan (iad)           
  • A bheil thu ag iarraidh lioft na mo chàr-sa?                                                      
  • Cuir an t-airgead nad phòcaid.
Anns an aon dòigh seo tha ri, le, do, fo, bho a’ dol le mo, do … gus na faclan ùra seo a dhèanamh:
  • rim (mi), led (thu), da/dha (i/e), bhor (sinn), bhur (sibh), dhan/dham (iad).                                                                                                   
  • Chaidh mi ann còmhla rim bhràthair.                                                                
  • Thug i preusant dham pàrantan.
 
Print Friendly, PDF & Email