’S ann

Mìneachadh

Ann an suidhichidhean far a bheil dùil ri aon rud ach ’s e rud eadar-dhealaichte a tha a’ tachairt, faodar ’s ann a a chur ron phàirt den t-seantans a tha ag innse dè thachair a cheart dha-rìribh airson cuideam a chur air.  Mar eisimpleir:
  • Bha dùil agam a dhol ann ach ’s ann a chaidh mi dhachaigh.
  • An àite a dhol dhachaigh tràth, ’s ann a chaidh mi chun a’ chèilidh.
 
Print Friendly, PDF & Email