Eisimpleirean

Facal gnìomh

An rud a thachair

an/an do, cha do/chan, gun do …

abair/canThuirt thu cus.An tuirt e dad riut?  Cha tuirt.
beirRug e air làimh orm.An do rug thu air a’ bhus?  Cha do rug.
cluinnChuala mi mun sin.An cuala tu fuaim?   Cha chuala.
dèanRinn thu gu math.Thuirt e gun do rinn e an dealbh.
faicChunnaic mi am prògram sin.Am faca tu iad?   Chan fhaca mi càil.
faighFhuair mi leabhar ùr.An d’ fhuair thu càil?  Cha d’ fhuair.
rach/theirigChaidh e dhachaigh tràth.Sin far an deach mo leòn.  Cha deach.
ruigRàinig am parsail gu sàbhailte.Cha do ràinig e fhathast.
thigThàinig e air ais an-diugh.An tàinig am bus?  Cha tàinig.
thoirThug e dhomh preusant.An tug iad dad dhut?  Cha tug.
Print Friendly, PDF & Email