Eisimpleirean

is …

Cuideam

a

An còrr den t-seantans

’S e/an e/chan eam poileas

a

lorg an cat againn.
’S ann/an ann/chan anndeargtha càr ùr an tidseir.
ainneamhchì thu a’ chuthag.
le peann uainesgriobh mi an aiste sin.
a’ sgrìobhadhtha an clas an-dràsta.
Print Friendly, PDF & Email