Skip to content
Ceumannan > Leabhar 4 > C4 – Oisean an tidsear

Oisean an Tidseir

Fàilte gu Ceumannan 4!

Fàilte gu Ceumannan 4 – an ceathramh leabhar ann an cùrsa do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig san àrd-sgoil.

Tha prìomh amasan a’ chùrsa seo mar a bha anns na trì leabhraichean roimhe – sgilean Gàidhlig nan sgoilearan a thoirt air aDhàrt ann an dòigh far a bheil an obair tlachdmhor, tarraingeach agus feumail Dhàibh.

Thathar an dùil gum bi sgoilearan nas deònaiche cumail orra le Gàidhlig gus an ruigear fileantachd sa chànan agus gun tuigear gu bheil feum air a’ Ghàidhlig airson conaltradh a dhèanamh ann an diofar shuidheachaidhean taobh a-muigh na sgoile – aig an obair, san dachaigh agus ann an conaltradh pearsanta san fharsaingeachd.

Tha cruth a’ chùrsa stèidhichte air a’ Churraicealam airson Sàr-mhathais agus Ìre Nàiseanta 5.

Icon
704.62 KB 1849
Emma Burrows Course Writer

Contact Us

If you wish to contact us to make any  requests or suggestions, please use the link below:

Luchdaich a-nuas Ceumannan 4

Seo Sibh

A’ CO-ROINN FHAIDHLEACHAN

Tha goireas aig Stòrlann a-nis a leigeas le luchd-cleachdaidh stuthan a tha iad fhèin air ullachadh a luchdachadh suas gu stòr susbaint didseatach.

An uair sin bidh na stuthan rim faotainn le tidsearan eile airson an cur gu feum.