Skip to content
Ceumannan > Leabhar 4 > C4 – Modalan

Modalan

Ceumannan 4 is divided into nine units of work within four modules.

In this section you will find the information you need to complete the work in your text book, Ceumannan 4. Below is a list of the unit headings and numbers in the book to guide you through it.

Modal
Aonad
Cuspair
1
Mi fhìn is mo theaghlach
 
2
Anns an Sgoil
 
3
Fàilte air an dùthaich!
1
An ceann mo chosnaidh
 
2
An obair a bhios agam
 
3
Càit a bheil thu a’ fuireach?
1
Latha sa bhaile
 
2
A-mach gu biadh
1
A’ cur saor-làithean air doigh
 
2
Air falbh air saor-làithean
Picture of a group of schoolkids