Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Graphic : Barrington Stoke Books

Leabhraichean ùra

Tha na trì leabhrain anns an t-sreath seo on fhoillsichear Barrington Stoke ag innse mu thriùir dheugairean a th’ ann an cruaidh-chàs.


  • Ann an Trom-neul tha Lusaidh, bràmair Todd, gun mhothachadh às dèidh tubaist rathaid. Tha Todd a’ falbh le Jade a-nis. Ach dè thachras nuair a dhùisgeas Lusaidh?

  • Ann an Lann tha Rich bochd anns an àite cheàrr aig an àm cheàrr. Tha sgian aig Tocson agus tha e deònach a cleachdadh...

  • Ann am Fortan, tha gràin aig Dale air an sgoil. Cha choimhead a’ chlann-nighean a rathad. Bidh e fhèin agus a mhàthair ri sabaid gu tric. Gu dearbha, tha thìd’ aig Cuibhle an Fhortain tòiseachadh air cur nan car...

Tha na leabhraichean seo air an dealbh gu sònraichte do leughadairean neo-mhisneachail no do luchd-ionnsachaidh. Tha gach cuid ri fhaighinn air CD, air a leughadh do luchd-ionnsachaidh agus do dh’fhileantaich.
Graphic: FF correction