Skip to content
tha mathan_cover 100

An Sgeulachd

Chaidh an leabhar Tha Sinn a’ Dol a Shireadh Mathan fhoillseachadh le Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig. Tha suthan-taic air an làraich seo a bhios nan cuideachadh sa chlas. Tha faidhle-fuaim ann le Tony Kearney a’ leughadh an leabhair. Gabhaidh a chleachdadh san sgoil no aig an taigh.

Faodaidh tu an sgeulachd a leughadh agus èisteachd ris aig an aon àm an seo, air a leughadh le Tony Kearney. Tha gach facal air a shoillseachadh nuair a tha e ga leughadh. Tha fuaimean ann cuideachd a tha a’ cur ri atmosfìr na sgeulachd.

An t-Òran

Tha trì riochdan ann den òran:
air a ghabhail le ceòl
ceòl a-mhàin
air a leughadh.
Gabhaidh faclan an òrain a luchdachadh a-nuas agus a phriontadh.

Goireasan 

Rinn sinn goireasan a tha a’ còmhdach diofar chuspairean co-cheangailte ri Tha Sinn a’ Dol a Shireadh Mathan. Gabhaidh na pdfs a luchdachadh a-nuas an seo.

 • 558.53 KB 147

  80.71 KB 128

  14.60 MB 142

  651.82 KB 234

  • 96.84 KB 130

   1.39 MB 128

   243.13 KB 134

   0.00 KB 40

   624.49 KB 134

   • 201.41 KB 73

    335.01 KB 88

    288.58 KB 74

    99.85 KB 54

    652.54 KB 82

    1.07 MB 161

    433.86 KB 67

   Bhidio Tha Sinn a' Dol a Shireadh Mathan

   Chaidh am bhidio seo a dhèanamh le sgoilearan Bun-sgoil Chaledonia ann an Glaschu.

   Tha Sinn a' Dol a Shireadh Mathan