Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Faclair M˛r
Image: Footstep Navigation Ceumannan 2 Ceumannan 2 Ceumannan 1

Faclair Mòr U

Gàidhlig gu Beurla

* polite/plural (f) feminine (m) masculine

Uig
Copyright © Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig